Powodzie - rozpoznanie sytuacji

Wezbrane wody w rzekach nieraz zagrażały mieszkańcom powiatu lubańskiego. Największe wystąpiły w latach 2010 – 2016.

Wezbrane wody w rzekach nieraz zagrażały mieszkańcom powiatu lubańskiego. Największe wystąpiły w latach 2010 – 2016.

Biorąc pod uwagę zagrożenia powodzią powiat lubański starał się o dofinansowanie budowy wodowskazów na Kwisie i na innych mniejszych rzekach. Środki pozyskano z Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. System ostrzegania zaczął już funkcjonować. Każdy może sprawdzić stan poziomu wody w rzekach na stronie à http://www.sopkwisa.powiatluban.pl/

Tam w zakładce „stany rzek” można na bieżąco sprawdzać poziomy wody przekazywane przez stacje wodowskazowe.

Teraz zarządania kryzysowe i służby mogą na bieżąco monitorować stany rzek.

Więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Lubaniu - wodowskazy

Zdjęcia KP PSP w Lubaniu: wykonane podczas powodzi w Leśnej i Miłoszowie a także „zrzuty ekranu” z programu System Ostrzegania Przeciwpowodziowego - Kwisa,

Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej