Zakończenie szkolenia podstawowego w OSS SG w Lubaniu

W dniach 18 - 19 sierpnia 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono egzamin końcowy dla słuchaczy szkolenia podstawowego.

W dniach 18 - 19 sierpnia 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono egzamin końcowy dla słuchaczy szkolenia podstawowego.

Do egzaminu przystąpiło 123  funkcjonariuszy z Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego, Śląskiego Oddziału SG. Egzamin był sprawdzianem nie tylko nabytej wiedzy, ale także zdobytych podczas szkolenia umiejętności. Obejmował część teoretyczną oraz praktyczną z poszczególnych działów szkolenia zawodowego.

Z dniem 21 sierpnia 2023 r. absolwenci szkolenia podstawowego rozpoczęli w naszym Ośrodku nowy etap - kontynuują naukę w ramach szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej.