Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie – zbiór słomy

Do zbioru i transportu luźnej słomy wykorzystywane są przyczepy zbierające (zbieracze pokosów), a do jej odbioru i dalszego składowania – stertniki, przenośniki taśmowe, dmuchawy lub inne maszyny podające. Jednak taki zbiór jest czasochłonny i kosztowny, a przechowywanie słomy luzem – niewygodne i uciążliwe.

Do zbioru i transportu luźnej słomy wykorzystywane są przyczepy zbierające (zbieracze pokosów), a do jej odbioru i dalszego składowania – stertniki, przenośniki taśmowe, dmuchawy lub inne maszyny podające. Jednak taki zbiór jest czasochłonny i kosztowny, a przechowywanie słomy luzem – niewygodne i uciążliwe.

Obecnie dominuje zbiór słomy w formie sprasowanej, do czego służą prasy wysokiego stopnia zgniotu do małej (10 – 15 kg) i dużej kostki (150 kg) oraz, coraz  częściej wykorzystywane, prasy zwijające, które wytwarzają bele okrągłe o masie 200-300 kg. Metoda pozyskiwania słomy sprasowanej również nie jest tania i wymaga dużych nakładów robocizny oraz zaangażowania dodatkowych środków technicznych w postaci ciągników z ładowaczami lub ładowaczy samojezdnych.

Sprasowana słomę transportuje się na przyczepach. Do ich transportu potrzebne są przyczepy z podwyższonymi burtami (specjalne lub obudowane przez samych rolników), pasy z klamrą ściągające do unieruchomienia ładunku oraz drabiny do wchodzenia na przyczepę i schodzenia z niej, które można przewozić na burcie pojazdu.

Niedozwolone jest przewożenie osób na przyczepie załadowanej materiałami objętościowymi. Takie postępowanie grozi upadkiem i urazem kręgosłupa.

Przechowywanie słomy

Słomę składuje się w stodołach, na poddaszach użytkowych budynków inwentarskich, w stogach i stertach. Przy składowaniu na poddaszach użytkowych budynków inwentarskich należy pamiętać o zabezpieczeniu otworów, przez które podawana jest sprasowana słoma. Skutecznie zabezpieczają przed upadkiem z wysokości odpowiednie bariery. Słoma sprasowana w kostki i złożona w niedbały sposób w sterty może stwarzać duże zagrożenie, szczególnie wtedy, gdy kostki wyciągane są od dołu. Zagrożeniem są wówczas pozostałe, spadające z góry.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wielu gospodarstwach jest możliwe bez ponoszenia dużych nakładów finansowych. Wystarczy zmienić niektóre metody pracy, zadbać o ład
i porządek, organizować pracę w taki sposób, by znalazł się czas na odpoczynek, bezwzględnie stosować się do zaleceń producentów maszyn podanych w instrukcji obsługi.

Pamiętaj!

Działanie z wyobraźnią i świadomością zagrożeń występujących przy pracach
w gospodarstwie rolnym, szczególnie przy obsłudze maszyn i urządzeń, jest najlepszym sposobem uniknięcia wypadku.

Opracowała: starszy inspektor PT  KRUS w Lubaniu Magdalena Krasowska

Źródła:

  • broszury KRUS
  • krus.gov.pl