Rowerowy Park Umiejętności już w listopadzie

Już w listopadzie br. w Lubaniu powstanie kolejne miejsce, gdzie miłośnicy dwóch kółek będą mogli doskonalić swoje umiejętności.

Już w listopadzie br. w Lubaniu powstanie kolejne miejsce, gdzie miłośnicy dwóch kółek będą mogli doskonalić swoje umiejętności.

24 sierpnia Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, reprezentowanym przez Tymoteusza Myrdę, na dofinansowanie Budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności. 

Finansowanie inwestycji o łącznej wartości 980 tys. zł będzie pochodziło z trzech źródeł: budżetu Województwa Dolnośląskiego (300 tys. zł), Ministerstwa Sportu i Turystyki (33% wartości inwestycji, nie więcej niż 400 tys. zł) oraz budżetu miasta. 

- W przetargu wyłoniony został wykonawca – lokalny przedsiębiorca, który zobowiązany jest zakończyć prace budowlane do listopada br. – poinformował Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński. – Jako Gmina Miejska Lubań, zobowiązaliśmy się też realizować szkolenia kolarskie dla dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta, na co również będziemy starać się o dodatkowe środki – podkreślił A. Słowiński.

Rowerowy Park Umiejętności powstanie na Zielonym Wzgórzu, czyli zrekultywowanym terenie po dawnym wysypisku śmieci przy drodze krajowej DK30. Planowane elementy to trasa główna o zróżnicowanym poziomie trudności oraz elementy dodatkowe, tj. odcinki typu single track, pump truck i pump mini (przeznaczony dla dzieci w wieku 4-7 lat), a także plac manewrowy, szatnia oraz oświetlenie.

Innowacyjny program zakłada budowę kilkudziesięciu takich obiektów na terenie województwa dolnośląskiego. Ich celem jest doskonalenie technik jazdy na rowerach górskich, co z pewnością wpłynie na pewność i bezpieczeństwo jazdy w terenie.

Gmina Miejska Lubań jako jedna z 30 dolnośląskich jednostek samorządowych uzyskała dofinansowanie w pierwszej turze realizacji programu.

(ŁCR)