Kolejne warsztaty w lubańskiej SG

W dniach 23 – 25.08.2023 r. w obiekcie szkoleniowym w Szklarskiej Porębie odbyły się warsztaty nt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań wykonywanych przez Sekcję Depozytariuszy w strzeżonych ośrodkach.

W dniach 23 – 25.08.2023 r. w obiekcie szkoleniowym w Szklarskiej Porębie odbyły się warsztaty nt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań wykonywanych przez Sekcję Depozytariuszy w strzeżonych ośrodkach.

 W przedsięwzięciu wzięli udział funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału SG. W trakcie zajęć omówione zostały zadania wykonywane przez Depozytariuszy w poszczególnych strzeżonych ośrodkach oraz wymieniono się doświadczeniami w zakresie czynności, związanych z przyjmowaniem, prowadzeniem i rozliczaniem depozytu cudzoziemca.

Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom dotyczącym prowadzenia magazynu depozytowego ośrodka i aresztu, ewidencjonowania danych depozytu w systemach informatycznych. Poruszono kwestie dokumentowania oraz zabezpieczania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.