Warsztaty dla funkcjonariuszy Wydziałów Zabezpieczenia Działań wchodzących w skład zespołów obserwacyjno-strzeleckich

W dniach 21 - 25.08.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zostały zorganizowane warsztaty dla funkcjonariuszy Wydziałów Zabezpieczenia Działań wchodzących w skład zespołów obserwacyjno-strzeleckich.

W dniach 21 - 25.08.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zostały zorganizowane warsztaty dla funkcjonariuszy Wydziałów Zabezpieczenia Działań wchodzących w skład zespołów obserwacyjno-strzeleckich.

W przedsięwzięciu wzięli udział także funkcjonariusze Samodzielnego Plutonu Kontrterrorystycznego Policji z Wrocławia a także instruktorzy strzelectwa wyborowego Wojsk Obrony Terytorialnej z Torunia.

Główna część realizowanych zajęć dotyczyła zróżnicowanego strzelania na dystansie od 100 do 800 m, w skład którego wchodziło strzelanie na celność i skupienie na dystansie 100-200 m, strzelanie do celów o różnej wielkości na dystansie 300-800m, strzelanie w ograniczonej widoczności z wykorzystaniem optoelektroniki, strzelanie z ograniczeniem czasowym oraz tzw. strzelnie synchroniczne na wskazaną komendę.

Następnym elementem warsztatów było przedstawienie oraz testowanie szerokiego wachlarzu optoelektroniki, nowoczesnego uzbrojenia wpływającego na bezpieczeństwo funkcjonariuszy / żołnierzy wykonujących określone działania oraz efektywność i skuteczność wykonywanych zadań.