Przedstawiciele Centrum Kynologicznego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w Wielkich Mostach w OSS SG w Lubaniu

W dniach 21 – 25.08.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przebywała czteroosobowa delegacja przedstawicieli Centrum Kynologicznego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w Wielkich Mostach, którą powitał Komendant OSS SG w Lubaniu – płk SG Mariusz Ceckowski.

W dniach 21 – 25.08.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przebywała czteroosobowa delegacja przedstawicieli Centrum Kynologicznego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w Wielkich Mostach, którą powitał Komendant OSS SG w Lubaniu – płk SG Mariusz Ceckowski.

W trakcie wizyty, kadra dydaktyczna Zakładu Kynologii przeprowadziła m.in. zajęcia z zakresu szkolenia psów specjalnych w zróżnicowanym środowisku pracy przy zastosowaniu bodźców rozpraszających uwagę psa oraz zasad szkolenia i użycia psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni wykorzystywanych w zakresie realizacji działań minersko-pirotechnicznych.

Ponadto uczestnikom zaprezentowano bazę szkoleniową OSS SG w Lubaniu oraz obiekt szkoleniowy w Szklarskiej Porębie.

Podczas spotkania dokonano analizy dotychczasowych przedsięwzięć szkoleniowych zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym oraz zaproponowano tematykę do współpracy w roku 2024. W grudniu br. zaplanowana jest ostatnia wizyta, która ma na celu przede wszystkim zawarcie planu współpracy na kolejny rok kalendarzowy.