„Pełnienie służby w ramach wspólnych patroli polsko-czeskich”

W dniu 23 – 24.08.2023 r. w m. Pardubice (Republika Czeska) odbyło się szkolenie nt. „Pełnienie służby w ramach wspólnych patroli polsko-czeskich".

W dniu 23 – 24.08.2023 r. w m. Pardubice (Republika Czeska) odbyło się szkolenie nt. „Pełnienie służby w ramach wspólnych patroli polsko-czeskich".

Szkolenie skierowane było do funkcjonariuszy Policji Republiki Czeskiej oraz funkcjonariuszy z Placówki SG w Bielsku Białej, Rudzie Śląskiej i Opolu, pełniących służbę w ramach wspólnych patroli. Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie szkolenia uczestnicy zostali zapoznani poprzez platformę e-lerning z przepisami prawnymi, dotyczącymi pełnienia wspólnych polsko-czeskich patroli. W drugim etapie omówiono zagadnienia związane z realizacją polsko-czeskiej umowy oraz porozumienia o wspólnych patrolach. Doskonalono również umiejętności użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, taktyki i technik interwencji podczas realizacji wspólnych działań oraz doprowadzania osób.

W trakcie szkolenia szczególną uwagę zwracano na wzajemne ubezpieczanie się funkcjonariuszy obu współdziałających służb oraz wzajemną komunikację.

Nabyta wiedza i umiejętności z pewnością zaowocują podczas wspólnie pełnionej służby, gdzie wzajemne zaufanie i poczucie współodpowiedzialności są gwarantem  bezpieczeństwa  w realizacji zadań na najwyższym poziomie.