Szkolenie dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zakładu ds. Cudzoziemców i Zakładu Ogólnozawodowego OSS SG w Lubaniu przeprowadzili czwartą w tym roku edycję szkolenia dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W dniach 30 - 31.08.2023 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców i Zakładu Ogólnozawodowego OSS SG w Lubaniu przeprowadzili czwartą w tym roku edycję szkolenia dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W trakcie zajęć uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu zabezpieczeń stosowanych w dokumentach oraz nabyli praktyczne umiejętności weryfikacji autentyczności dokumentów i rozpoznawania fałszerstw.

Omówiono zasady postępowania administracyjnego, prawa i obowiązki cudzoziemców w postępowaniu o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz zagadnienia z zakresu terminów procesowych i materialnych, w kontekście postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców.