Awans na nauczycieli mianowanych

31 sierpnia 2023 r. Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński uroczyście wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego trzynastu nauczycielkom.

31 sierpnia 2023 r. Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński uroczyście wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego trzynastu nauczycielkom.

W pierwszej połowie sierpnia odbyły się trzy tury postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. O awansie decydowała komisja egzaminacyjna powołana przez Burmistrza Miasta Lubań. Wszyscy ubiegający się o awans otrzymali go i w nowym roku szkolnym powitają uczniów już jako nauczyciele mianowani.

Stopień nauczyciela mianowanego otrzymały: Dominika Czułowska (nauczyciel wychowania przedszkolnego z Przedszkola Miejskiego nr 1), Monika Kulawiak (nauczyciel wychowania przedszkolnego z Przedszkola Miejskiego nr 5), pracujące w Szkole Podstawowej nr 1 - Dorota Herdzik (nauczyciel fizyki, chemii, matematyki) oraz Agata Gaździcka (nauczyciel świetlicy, pedagog), uczące w Szkole Podstawowej nr 2 - Żaneta Rożko (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej), Marta Rosa-Kuchmistrz (pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych i wychowawca świetlicy), Adrianna Szuszkiewicz – Mazur (nauczyciel matematyki) i Sylwia Baranowska (nauczyciel wychowania fizycznego) oraz zatrudnione w Szkole Podstawowej nr 4 - Ewa Janikowska (nauczyciel współorganizujący), Beata Domańska (nauczyciel współorganizujący), Dorota Latkowska (nauczyciel współorganizujący), Monika Kamińska-Leśniak (nauczyciel współorganizujący) i Wioletta Paszkowska (nauczyciel bibliotekarz).

W trakcie uroczystości awansowane złożyły ślubowanie: "Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, potwierdzając je podpisem.

Przy wręczaniu nauczycielkom aktów Arkadiuszowi Słowińskiemu Burmistrzowi Miasta Lubań towarzyszył Mateusz Zajdel Zastępca Burmistrza Miasta Lubań oraz Anna Zawłocka Kierownik Referatu Edukacji Urzędu Miasta Lubań, która zdradziła, że to nie koniec awansów na ten rok.

(ŁCR)