Obchody 84 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Siekierczynie

1 września na terenie całego kraju obchodzona jest 84 rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Również i w naszej małej ojczyźnie, w sposób szczególnie uroczysty upamiętnione zostały ofiary II Wojny Światowej.

1 września na terenie całego kraju obchodzona jest 84 rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Również i w naszej małej ojczyźnie, w sposób szczególnie uroczysty upamiętnione zostały ofiary II Wojny Światowej.

Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń, wspólnie z Sekretarzem Gminy, Przewodniczącym Rady Gminy Siekierczyn oraz Dyrektorem GOKiS i Dyrektorami z kadrą pedagogiczną Szkół Podstawowych z Siekierczyna i Zaręby, również złożyli symboliczne kwiaty i znicze pod pomnikiem pamięci Polskich Żołnierzy poległych za Ojczyznę w czasie II Wojny Światowej oraz w miejscu zamieszkania i pochówku jednego z obrońców Westerplatte Pana Bolesława Horbacza z Zaręby.

Wspólnie z włodarzem naszej gminy w uroczystościach wzięły udział delegacje oraz poczty sztandarowe przedstawicieli Szkoły Podstawowej w Siekierczynie, Szkoły Podstawowej w Zarębie oraz druhowie OSP z Siekierczyna i Rudzicy.