Kurs doskonaląco-atestacyjny przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni

W terminie 07.08 -01.09.2023 r. w OSS SG w Lubaniu odbyła się kolejna w tym roku edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni.

W terminie 07.08 -01.09.2023 r. w OSS SG w Lubaniu odbyła się kolejna w tym roku edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni.

Założeniem kursu było doskonalenie umiejętności kierowania pracą psa oraz poprawienie komunikacji na poziomie przewodnik/pies.

W ramach zajęć przeprowadzono szereg czynności korygujących mających na celu wypracowanie i ukształtowanie odpowiednich zachowań u psa, jak również usystematyzowanie pracy na poszczególnych obszarach. Podjęte działania korygujące przyniosły oczekiwane rezultaty, dzięki czemu słuchacze przystępując wraz z psami do egzaminu na zakończenie kursu uzyskali wysokie wyniki.

Gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy z psem i  sukcesów w służbie !