Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Nazwa konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

Nazwa konkursu: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

Organizator: Urząd Miasta Lubań, Wydział Infrastruktury Społecznej

Termin realizacji zadań: 01.11.2023 - 31.12.2023

Kwota przeznaczona na zadania: 8 000,00 zł

Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Prowadzenie Lubańskiego Inkubatora NGO w okresie XI-XII 2023 Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze"

Kwota dofinansowania: 8 000,00 zł

2. Centrum Zrównoważonego Rozwoju.
"Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej".
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu
Fundacja Instytut Białowieski

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

Łącznie: 8 000,00 zł

Wyniki