W SP 2 ciepło, nowocześnie i ekologicznie

Ocieplenie stropodachu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wdrożenie systemu zarządzania energią, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w dobudówce, wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej, remont łazienek, a także modernizacja oświetlenia oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych – to zakres prac, wykonanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubaniu.

Ocieplenie stropodachu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wdrożenie systemu zarządzania energią, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w dobudówce, wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej, remont łazienek, a także modernizacja oświetlenia oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych – to zakres prac, wykonanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubaniu.

W 2021 r. Gmina Miejska Lubań przystąpiła do partnerstwa powołanego przy realizacji projektu „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego”. W konkursie, zorganizowanym przez samorząd województwa dolnośląskiego, partnerstwo, którego liderem jest Gmina Miejska Lubań, pozyskało dofinansowanie o łącznej wartości prawie 11 mln zł. Całkowity koszt inwestycji, przeprowadzonych we wszystkich gminach, to prawie 15 mln zł.

Pieniądze, pochodzące ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, przeznaczone były na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej. Lubań wnioskował o dofinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu. 

Rok szkolny 2023/ 2024 uczniowie, nauczyciele i pracownicy „Dwójki” rozpoczęli w wyremontowanej, nowoczesnej i przyjaznej dla środowiska placówce.

W uroczystej inauguracji roku szkolnego, połączonej z symbolicznym zakończeniem kompleksowej termomodernizacji obiektu, wziął udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu została zmodernizowana między innymi dzięki środkom unijnym, które przekazaliśmy jako samorząd województwa. Chcemy, aby dolnośląska młodzież miała jak najlepsze warunki do nauki mówił Marszałek Województwa Dolnośląskiego. - Z obserwacji, ale również z wypowiedzi pani dyrektor, widać, że miasto również nie żałuje środków na oświatę, inwestując w ten ogromny kapitał ludzki, jakim są nasze dziecidodał.

Prace modernizacyjne, przeprowadzone w lubańskiej SP2, kosztowały ponad 3 mln zł, z czego Gmina Miejska Lubań wyłożyła około 700 tys. zł przy ponad 2,3 mln zł dofinansowaniu z marszałkowskiego programu.

- Było ciężko, ale wreszcie inwestycja została zakończona. Cieszę się ogromnie, bo oznacza to poprawę komfortu nauki i pracy uczniów i nauczycieli podkreśliła dyrektorka SP2 Izabela Rożko.

Zgodnie z założeniami projektu, termomodernizacja oznacza przede wszystkim długofalowe oszczędności, jeśli chodzi o ogrzewanie i zużycie energii elektrycznej.

Od października br. uczniowie „Dwójki” wrócą na halę sportową MOSiR, gdzie trwają ostatnie prace wykończeniowe. Od początku 2024 r. zapowiadane jest natomiast ponowne otwarcie krytej pływalni, na co czekają nie tylko uczniowie klas sportowych, ale i pozostała młodzież, korzystająca z basenu w ramach lekcji wf.

(ŁCR)