Dyżury poradnictwa specjalistycznego we wrześniu 2023 r.

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku.

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku.

Psycholog

09.09.2023r. – godz. 16.00 - 18.00
11.09.2023r. – godz. 10.00 - 12.00
20.09.2023r. – godz. 10.00 - 12.00
27.09.2023r. - godz. 16.00 - 18.00

Terapeuta

08.09.2023r. – godz. 16.00 - 18.00
13.09.2023r. – godz. 10.00 - 12.00
25.09.2023r. – godz. 10.00 - 12.00
29.09.2023r. - godz. 10.00 - 12.00

Prawnik

09.09.2023r. – godz. 11.00 - 14.00
11.09.2023r. – godz. 09.00 - 11.00
23.09.2023r. – godz. 11.00 - 14.00
25.09.2023r. – godz. 09.00 - 11.00

Pracownik socjalny

05.09.2023r. – godz.15.30 - 17.30
25.09.2023r. – godz.15:30 - 17:30
28.09.2023r. - godz.15.30 - 17.30

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku – udziela wsparcia i schronienia całodobowo.

Smolnik 22, 59-820 Leśna

Tel. 75 721 67 15 oraz 794 591 334