Grupa wsparcia dla rodziców i dzieci

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku zaprasza na warsztaty podnoszące umiejętności rodzicielskie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku zaprasza na warsztaty podnoszące umiejętności rodzicielskie.

Tematy:

 • Wzorce pełnienia roli rodzica-opiekuna.
 • Świadomość roli matki i ojca-opiekuna.
 • Budowanie systemu wartości i norm w rodzinie.
 • Problemy rodziców- opiekunów i ich wpływ na rozwój i zachowanie dzieci.
 • Prawa i obowiązki dziecka w rodzinie.
 • Wyobrażenia rodziców o dziecku jako uczniu.
 • Wspieranie dziecka w różnych aspektach jego funkcjonowania.
 • Dialog jako podstawa funkcjonowania rodziny.
 • Sztuka komunikacji i negocjacji w rodzinie
 • Umiejętność budowania kontraktu z dzieckiem.
 • Konsekwencje i przywileje w procesie wychowania w rodzinie.
 • Czas wolny w życiu rodziny.

Adresatami zajęć są osoby, które w różnej sytuacji mają trudności z wychowaniem dzieci.

Oczekiwane efekty:

 • Uświadomienie własnych jako rodzica potrzeb i emocji oraz ich roli w życiu dziecka.
 • Zasady wyznaczania granic i stosowanie pozytywnej dyscypliny.
 • Lepsze zrozumienie świata emocji dziecka.
 • Rozpoznanie przyczyn trudnych reakcji dziecka.
 • Budowanie samodzielności i poczucia własnej skuteczności dziecka.

Realizator:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku
mgr Artur Frydrych - pedagog, psycholog, specjalista terapii uzależnień, trener ART

Miejsce realizacji: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku

Informacje i potwierdzenie uczestnictwa - pod telefonem 75 721 67 15.
Prowadzący zastrzega sobie możliwość zmiany terminów grupy wsparcia na potrzeby uczestniczących klientów.

Ww wrześniu spotkania odbędą się 13.09.2023 r. i 18.09.2023 r.