Ekopracownia w ZSZiO im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 28 szkół z województwa dolnośląskiego (spośród 40 szkół składających wnioski) uzyskało dotację w kwocie 50 tys. złotych na uruchomienie pracowni przyrodniczej pt. ”Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 28 szkół z województwa dolnośląskiego (spośród 40 szkół składających wnioski) uzyskało dotację w kwocie 50 tys. złotych na uruchomienie pracowni przyrodniczej pt. ”Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

Wniosek Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu przeszedł pozytywnie proces weryfikacji. W dniu 5 czerwca 2023 roku, w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, odbyło się uroczyste rozdanie promes, które dla naszej szkoły odebrała pani Dyrektor Lidia Błażków.

Uzyskane dofinansowanie pozwoli na zakup wyposażenia i sprzętu do zmodernizowanej, nowoczesnej klasy przyrodniczej oraz realizację programu edukacyjnego, podnoszącego świadomość ekologiczną zaangażowanych uczniów i grup społecznych, pt. „Badamy jakość otaczającego nas środowiska”. Ekopracownia powstanie jesienią, na początku roku szkolnego 2023/2024.

Bieżące i szczegółowe informacji dotyczące projektu można znaleźć na stronie internetowej szkoły pod adresem:  http://www.zszioluban.pl/