Wybory sołtysów i rad sołeckich w 10 sołectwach gminy Leśna

W związku z upływem kadencji organów samorządu wiejskiego Burmistrz Leśnej zarządził (Zarządzenie Burmistrza Leśnej nr 235/2023 z 31 sierpnia 2023 r.) wybory sołtysów sołectw i członków rad sołeckich w Sołectwach: Bartoszówka, Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie, Miłoszów, Smolnik, Stankowice, Świecie, Wolimierz, Zacisze, Złoty Potok.

W związku z upływem kadencji organów samorządu wiejskiego Burmistrz Leśnej zarządził (Zarządzenie Burmistrza Leśnej nr 235/2023 z 31 sierpnia 2023 r.) wybory sołtysów sołectw i członków rad sołeckich w Sołectwach: Bartoszówka, Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie, Miłoszów, Smolnik, Stankowice, Świecie, Wolimierz, Zacisze, Złoty Potok.

Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 22.10.2023 roku.

Kalendarz czynności wyborczych zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.

Siedziby sołeckich komisji wyborczych określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

Kolejne Zarządzenie Burmistrza Leśnej nr 239/2023 z 4 września 2023 r. reguluje zasady zgłaszania kandydatów na członków Komisji wyborczej oraz na sołtysa/członka rady sołeckiej.

Kandydatów na członków Komisji wyborczej mają prawo zgłaszać rady sołeckie, stowarzyszenia, jednostki organizacyjne gminy. Członkami komisji nie mogą być osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie do organów sołectwa oraz której współmałżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo kandyduje na sołtysa lub do rady sołeckiej.

Udział w pracach komisji wyborczej jest bezpłatny.

Druki wymagane przy zgłoszeniu kandydata do Komisji wyborczej oraz na sołtysa/członka rady sołeckiej, zawarte są w załącznikach do powyższego zarządzenia.