Szkolenie radców prawnych

W dniach 04 - 07.09.2023 r. tym razem w OSS SG w Lubaniu, odbyło się już kolejne – cykliczne szkolenie radców prawnych, zorganizowane jak zawsze przez Biuro Prawne KGSG.

W dniach 04 - 07.09.2023 r. tym razem w OSS SG w Lubaniu, odbyło się już kolejne – cykliczne szkolenie radców prawnych, zorganizowane jak zawsze przez Biuro Prawne KGSG.

Uczestnikami szkolenia byli radcowie prawni jednostek organizacyjnych SG i komórek organizacyjnych KGSG.

Na wykładach przygotowanych przez podmioty zewnętrzne, prowadzonych przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów, radcowie prawni pogłębili swoją wiedzę z zakresu postępowania cywilnego, prawa pracy i zamówień publicznych.