Kurs doskonalący nt. „Wspólne patrole – kontrola ruchu drogowego”

W dniach 5 - 8 września 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego nt. „Wspólne patrole – kontrola ruchu drogowego”.

W dniach 5 - 8 września 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego nt. „Wspólne patrole – kontrola ruchu drogowego”.

Szkolenie przeprowadzili wykładowcy OSS SG w Lubaniu przy współudziale przedstawicieli niemieckiego Biura Koordynacyjnego dla wspólnych polsko- niemieckich placówek z siedzibą w Świecku oraz instruktorów z Inspekcji Policji Federalnej RFN w Ludwigsdorf, Franfurt i Pomellen.

Podczas zajęć omówiono przepisy obowiązujących na terytorium obu państw, zasady użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom dotyczącym legitymowania osób, kontroli drogowej, pościgów transgranicznych, technik interwencji oraz aspektów wynikających z Umowy między Rządem RP a Rządem RFN o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych.

Uczestnicy szkolenia podnosili także swoje umiejętności praktyczne w zakresie dokonywania kontroli drogowej pojazdów osobowych i autobusów, taktyki i techniki pościgu za pojazdem, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej oraz blokady trasy jego przejazdu z wykorzystaniem kolczatki drogowej.

Ponadto zapoznali się z zasadami wzajemnej ochrony informacji niejawnych, regulacjami w tym zakresie oraz koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa informacji, w myśl Umowy między Rządem RP a Rządem RFN w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych.

Nabyta wiedza oraz nawiązane stosunki interpersonalne z pewnością procentować będą podczas wspólnie pełnionej służby, gdzie wzajemne zaufanie i poczucie współodpowiedzialności są gwarantem realizacji zadań na najwyższym poziomie.