Centrum Reagowania i Zarządzania Kryzysowego w Leśnej

Uroczystym apelem, dn. 2 września 2023 r., rozpoczęły się uroczystości otwarcia Centrum Reagowania i Zarządzania Kryzysowego w Leśnej.

Uroczystym apelem, dn. 2 września 2023 r., rozpoczęły się uroczystości otwarcia Centrum Reagowania i Zarządzania Kryzysowego w Leśnej.

W uroczystości brał udział zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adam Konieczny, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Lubaniu, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Leśnej, starosta Powiatu Lubańskiego Walery Czarnecki, samorządowcy Gminy Leśna wraz z burmistrzem Leśnej Szymonem Surmaczem, dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, przedstawiciele Policji. Na uroczystość przybyła licznie również społeczność Leśnej.

W budynku centrum od tego dnia ma siedzibę również Ochotnicza Straż Pożarna w Leśnej i Zespół Ratownictwa Medycznego. Inwestycja poprawi warunki bezpieczeństwa na terenie gminy leśniańskiej. Strażacy OSP Leśna mogą ćwiczyć na rozległym placu, gdzie przed starą remizą było to niemożliwe. Układ budynku umożliwia organizację Zespołu Zarządzania Kryzysowego w trakcie większych, niebezpiecznych zdarzeń na terenie gminy.

Podczas otwarcia Centrum mieszkańcy Leśnej mogli zapoznać się ze sprzętem ratowniczym, porozmawiać ze strażakami, oglądać dostępny w tym czasie budynek.

Opracowanie: KP PSP Lubań
Zdjęcia: KP PSP Lubań