Szkolenie nt. „Praktyczny aspekt realizacji konsultacji wizowych w kontekście przeciwdziałania nielegalnej migracji”

W dniach 13 - 14.09.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono szkolenie nt. „Praktyczny aspekt realizacji konsultacji wizowych w kontekście przeciwdziałania nielegalnej migracji”.

W dniach 13 - 14.09.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono szkolenie nt. „Praktyczny aspekt realizacji konsultacji wizowych w kontekście przeciwdziałania nielegalnej migracji”.

W spotkaniu prowadzonym przez przedstawicieli Wydziału I Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG wzięli udział koordynatorzy oddziałów SG z całej Polski. Podczas zajęć omówiono aspekty związane z koordynacją oraz nadzorem nad realizacją konsultacji wizowych w terenowych jednostkach SG, w odniesieniu do pojawiających się zagrożeń/trendów migracyjnych (zapobieganie nielegalnej migracji).

Wiele uwagi poświęcono zasadom wykorzystywania i gromadzonych danych na podstawie informacji, a także kształtowania się polityki powrotowej.