O dostępności w urzędzie

Pracownicy Urzędu Miasta Lubań odbyli cykl szkoleń dotyczących dostępnego urzędu.

Pracownicy Urzędu Miasta Lubań odbyli cykl szkoleń dotyczących dostępnego urzędu.

Od pewnego czasu w lubańskim urzędzie podejmowane są działania związane z usuwaniem barier i podnoszeniem przystępności obiektów urzędowych. O tym, co zostało już wdrożone i jakie są dalsze plany, pisaliśmy w lipcu w artykule „Dostępny urząd”. Po ułatwieniach architektonicznych przyszedł czas na kształcenie urzędników.

Podczas cyklu spotkań uczestnicy dowiedzieli się, jak w codziennej pracy uprościć komunikację nie tylko między sobą, ale przede wszystkim z mieszkańcami. Używanie prostego języka w komunikacji ma ułatwić zrozumienie tekstu i sprawia, że można go szybciej przeczytać. Prowadzący spotkania poruszył też kwestię dostępności cyfrowej i odbioru stron internetowych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
(ŁCR)