Posiedzenie Zespołu do opracowania programu współpracy jednostek organizacyjnych SG ze szkołami średnimi

W dniach 11 - 15.09.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się drugie posiedzenie Zespołu do opracowania programu współpracy jednostek organizacyjnych SG ze szkołami średnimi. Zespół został powołany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, w skład którego wchodzą przedstawiciele reprezentujący jednostki organizacyjne SG.

W dniach 11 - 15.09.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się drugie posiedzenie Zespołu do opracowania programu współpracy jednostek organizacyjnych SG ze szkołami średnimi. Zespół został powołany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, w skład którego wchodzą przedstawiciele reprezentujący jednostki organizacyjne SG.

Podczas spotkania opracowywano procedury i program współpracy pomiędzy SG a szkołami średnimi, w zakresie wsparcia merytorycznego w procesie edukacyjnym uczniów. Ponadto członkowie Zespołu przygotowywali materiały szkoleniowe dla młodzieży szkół średnich, obejmujący tematykę z zakresu wiedzy o Straży Granicznej.

Poprzez tego typu działania edukacyjne w szkołach średnich, młodzież będzie mogła bliżej poznać specyfikę służby w Naszej formacji, a nawet podjąć decyzję o wstąpieniu w jej szeregi.