Ważne warsztaty w lubańskiej Straży Granicznej

W dniach 11 – 15.09.2023 r. w obiekcie szkoleniowym w Szklarskiej Porębie odbyły się warsztaty nt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań wykonywanych przez Sekcję Obsługi Administracyjnej w Strzeżonych Ośrodkach.

W dniach 11 – 15.09.2023 r. w obiekcie szkoleniowym w Szklarskiej Porębie odbyły się warsztaty nt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań wykonywanych przez Sekcję Obsługi Administracyjnej w Strzeżonych Ośrodkach.

W spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze z Zarządu do spraw Cudzoziemców Komendy Głównej SG, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego i  Nadodrzańskiego Oddziału SG. W trakcie zajęć omówiono tematykę, dotyczącą praw i obowiązków pełnomocnika umocowanego przez cudzoziemca w postępowaniu powrotowym oraz zasady stosowania detencji administracyjnej wobec cudzoziemców.

Przedstawiciele poszczególnych strzeżonych ośrodków wymieniali się doświadczeniami w obszarach umieszczania, przedłużania pobytu w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców oraz okoliczności powodujących zwolnienie cudzoziemców z detencji. Wiele uwagi poświęcono kwestiom, dotyczącym wydawania zarządzeń o usunięciu braków formalnych w przypadku złożenia w administracji ośrodka upoważnienia ogólnego oraz zasadom zwalniania ze strzeżonego ośrodka cudzoziemców, w związku z realizacją przekazania na podstawie Dublin III. Przeanalizowano również najistotniejsze aspekty związane z realizacją pomocy w dobrowolnym powrocie oraz pomocą instytucjonalną.

Przedsięwzięcie zrealizowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Program „Sprawy wewnętrzne” Projekt NMF/PA18/001 pn. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służ publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”.