Kurs doskonalący nt. „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”

W dniach 19 – 22.09.2023 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”.

W dniach 19 – 22.09.2023 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze z Komendy Głównej Straży Granicznej, Morskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG .

Kurs adresowany był do funkcjonariuszy i pracowników pionu ds. cudzoziemców, którzy realizują zadania związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów humanitarnych, bądź też zgody na pobyt tolerowany.

Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Omówiono przesłanki do udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany, przedstawiono orzecznictwo sądowo-krajowe i międzynarodowe w kontekście ochrony cudzoziemców przed zobowiązaniem do powrotu. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom, związanym z praktycznymi aspektami prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany.

W szkoleniu wziął udział ekspert z Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia, Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który zapoznał słuchaczy z funkcjonalnością systemu Światowid. Przedstawił również nowe nośniki źródeł informacji, niezbędne podczas prowadzonych postępowań.