Rewitalizacji budynku Szkoły Muzycznej – Etap II

W ramach projektu Rewitalizacji budynku Szkoły Muzycznej – Etap II. Formuła zaprojektuj i wybuduj, stan techniczny zabytkowego budynku wymaga wykonania pilnych robót budowlanych, które pozwolą zachować jego świeżość.

W ramach projektu Rewitalizacji budynku Szkoły Muzycznej – Etap II. Formuła zaprojektuj i wybuduj, stan techniczny zabytkowego budynku wymaga wykonania pilnych robót budowlanych, które pozwolą zachować jego świeżość.

Powiat otrzymał dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 969 000 zł, a łączna wartość wynosi 4 050 000 zł. Zakres robót obejmuje m.in. kompleksową modernizację toalet i centralnego ogrzewania; częściową wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, grzejników; częściowa wymiana stolarki okiennej w auli szkoły itd.

Realizacja inwestycji umożliwi zmniejszenie kosztów utrzymania oraz lepsze użytkowanie budynku. Wszystkie prace budowlane prowadzone będą we współpracy i pod nadzorem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.