Absolwenci szkolenia podoficerskiego opuścili mury OSS SG w Lubaniu

W dniach 21 – 22 września 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono egzaminy końcowe dla słuchaczy szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej, do których przystąpiło 119 funkcjonariuszy z Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego i Śląskiego Oddziału SG.

W dniach 21 – 22 września 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono egzaminy końcowe dla słuchaczy szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej, do których przystąpiło 119 funkcjonariuszy z Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego i Śląskiego Oddziału SG.

Głównym celem szkolenia było nabycie oraz utrwalenie przez funkcjonariuszy podstawowych kwalifikacji zawodowych, umożliwiających służbę w Straży Granicznej. Szkolenie podoficerskie przygotowało słuchaczy, m.in. do podjęcia zadań służbowych w ochronie granicy państwowej, prowadzenia kontroli ruchu granicznego, kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz podejmowania interwencji wobec osób popełniających wykroczenia i przestępstwa.

Dwudniowy egzamin, który obejmował część teoretyczną oraz praktyczną poszczególnych działów szkolenia zawodowego, był sprawdzianem zdobytej wiedzy oraz umiejętności. Najwyższy wynik w nauce i pierwszą lokatę ze średnią 4.93 uzyskała szer. SG Monika LEDNIOWSKA z Karpackiego Oddziału SG. Nowych podoficerów pożegnał Zastępca Komendanta OSS SG w Lubaniu właściwy w sprawach dydaktycznych - ppłk SG Tomasz Różański. Pogratulował absolwentom zdanych egzaminów, życząc awansów i sukcesów w dalszej służbie, z nadzieją na spotkanie w naszym Ośrodku na kolejnych kursach i szkoleniach, podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Życzymy nowej kadrze podoficerskiej satysfakcji z pełnionej służby!