Prewencja kryminalna w lubańskich szkołach

Dzieci i młodzież zawsze chętnie poznają świat, a najbardziej, gdy przedstawiany jest w formie zabawy, konkursów czy pytań. Ich aktywność sprzyja przyswajaniu wiedzy. Tym razem podstawowe wiadomości w zakresu bezpieczeństwa nie tylko na drodze ale również w sieci policjanci przekazywali dzieciom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radostowie Średnim, Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pobiednej oraz młodzieży ze Szkoła Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Lubaniu.

Dzieci i młodzież zawsze chętnie poznają świat, a najbardziej, gdy przedstawiany jest w formie zabawy, konkursów czy pytań. Ich aktywność sprzyja przyswajaniu wiedzy. Tym razem podstawowe wiadomości w zakresu bezpieczeństwa nie tylko na drodze ale również w sieci policjanci przekazywali dzieciom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radostowie Średnim, Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pobiednej oraz młodzieży ze Szkoła Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Lubaniu.

Prewencja kryminalna to wszystkie działania mające na celu zmniejszenie ilości przestępstw poprzez ograniczenie okazji do ich popełniania. W tym celu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu odwiedzają szkoły podstawowe, średnie oraz są wszędzie tam gdzie mogą edukować dzieci i młodzież również w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W swoim zakresie działań policjanci mają zapobiegać zagrożeniom przeprowadzając ze starszymi uczniami szkół prelekcje o zagrożeniach w sieci, cyberprzemocy, hejcie, handlu ludźmi, narkotykach itp. Natomiast zajęcia z przedszkolakami głównie prezentują sytuacje, jakie mogą spotkać dziecko na drodze, ale także w pobliżu miejsca ich zamieszkania oraz w przedszkolu.

Pamiętajmy, że na każdym z nas spoczywa obowiązek działania wobec zagrożeń na jakie w codziennym życiu narażeni są ludzie młodzi.

asp.szt. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń