Jak działa lubańskie Centrum Usług Wspólnych?

Podczas 78. sesji Rady Miasta Lubań dyrektor Jarosław Rybak przedstawił sprawozdanie z działalności swojej jednostki.

Podczas 78. sesji Rady Miasta Lubań dyrektor Jarosław Rybak przedstawił sprawozdanie z działalności swojej jednostki.

Sprawozdanie dotyczyło pierwszego półrocza tego roku wraz z prognozą wydatków obsługiwanych jednostek oświatowych na drugie półrocze. CUW zatrudnia 10 osób. W pierwszym półroczu 2023 roku wydatki na utrzymanie jednostki wyniosły około 580 tysięcy złotych. J. Rybak podkreślił, że Centrum przejęło obowiązki 17 osób, zatrudnionych w poszczególnych jednostkach. Z pewnością wpłynęło to na zmniejszenie kosztów utrzymania niezbędnej obsługi administracyjnej. 

Centrum Usług Wspólnych powstało 1 stycznie 2017 roku. Obecnie zapewnia obsługę kadrową, płacową i księgową trzem szkołom podstawowym, trzem przedszkolom miejskim, Ośrodkowi Wsparcia Dziennego, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej oraz Miejskiemu Domowi Kultury.

W 2022 roku wydatki powyższych jednostek (jeszcze z uwzględnieniem Szkoły Podstawowej nr 3) przekroczyły 30 milionów złotych, a zatrudnionych było tam prawie 500 osób.

Poza dużą ilością regulacji prawnych, dotyczących pracowników samorządowych oraz systemu oświaty, obsługa szkół, przedszkoli i instytucji kultury wymaga analizy i stosowania prawa z zakresu systemu opieki społecznej, działalności kulturalnej oraz podatku VAT i CIT.

W sprawozdaniu dyrektor skupił się na sytuacji finansowej dotyczącej jednostek oświatowych.

W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi, CUW musiało rozliczyć i zapłacić wszelkie zobowiązania (wynagrodzenia, odprawy, ekwiwalenty za urlop itp.), powstałe do 31 sierpnia 2023 roku. W tym zakresie terminy zostały dotrzymane i zobowiązania wypłacone.

Obecnie funkcjonujące jednostki lubańskiej oświaty wydatkowały w roku 2022 ponad 22,7 miliona złotych. Plan na rok 2023 wynosi prawie 23,4 miliona złotych, co stanowi 102,96% wydatków z roku ubiegłego. Obecne wykonanie wynosi 73,62% planu. Wydatki te to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników. W dalszej kolejności opłaty za energię i bieżące remonty czy odpisy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pozostałe wydatki to m.in. usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami, przeglądy okresowe budynków, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania komputerowego, utrzymanie stron internetowych, środki czystości, materiały biurowe itd.

Dyrektor CUW poinformował, że niedobór środków, koniecznych do utrzymania szkół i przedszkoli, może sięgnąć w tym roku 2,5 miliona złotych.

Skarbnik Miasta Lubań Łukasz Maćkowiak wyjaśnił, że zostanie to uzupełnione z subwencji ogólnej, która będzie  wprowadzana do budżetu miasta podczas trwającej właśnie  sesji. Miasto wystąpiło też z wnioskiem o zwiększenie subwencji oświatowej.

Radnych interesowało, czy Centrum Usług Wspólnych zamierza objąć swoim działaniem kolejne jednostki miejskie, a także, jakie kroki podejmuje, aby optymalizować koszty utrzymania jednostek oświatowych.

(ŁCR)