Kurs doskonalący „Czynności sprawdzające wobec cudzoziemców..."

W dniach 26 – 29 września 2023 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. „Czynności sprawdzające wobec cudzoziemców przeprowadzane przez funkcjonariuszy SG jako element przeciwdziałania nielegalnej migracji”.

W dniach 26 – 29 września 2023 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. „Czynności sprawdzające wobec cudzoziemców przeprowadzane przez funkcjonariuszy SG jako element przeciwdziałania nielegalnej migracji”.

W kursie wzięli udział funkcjonariusze z Podlaskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego oraz Nadodrzańskiego Oddziału SG.

Szkolenie zaadresowane było do funkcjonariuszy pionu ds. cudzoziemców, przeprowadzających czynności weryfikacyjne wobec cudzoziemców przebywających na terytorium RP.

Tematyka szkolenia obejmowała zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne. Omówione zostały formy legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz wydawane w związku z tym dokumenty, uprawnienia funkcjonariuszy SG oraz innych organów, w zakresie prowadzenia czynności sprawdzających wobec cudzoziemców, będących w procedurze legalizacji pobytu na terytorium RP wynikające z przepisów prawa.

Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom, dotyczącym realizacji przepisów ustawy o cudzoziemcach w zakresie udzielania informacji oz procesie zatwierdzania jednostek prowadzących studia i jednostek naukowych, organizatorów stażu oraz jednostek, na potrzeby których cudzoziemcy mają wykonywać świadczenia jako wolontariusze oraz przeprowadzania konsultacji wizowych.