Kurs doskonalący nt. „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z regionu Maghrebu, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej

W dniach 25 - 29 września 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego nt. „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z regionu Maghrebu, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej”.

W dniach 25 - 29 września 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego nt. „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z regionu Maghrebu, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej”.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy z Urzędu ds. Cudzoziemców KGSG, Morskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego oraz Nadodrzańskiego Oddziału SG.  

Głównym celem kursu było nabycie wiedzy z zakresu społecznych kompetencji komunikacyjnych, niezbędnych do prawidłowego realizowania zadań służbowych w stosunku do cudzoziemców, pochodzących z regionu Maghrebu, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej.

Zagadnienia programowe obejmowały bieżącą sytuację polityczną, społeczną i gospodarczą, a także uwarunkowania oraz przebieg aktualnych konfliktów w regionach Maghrebu, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej. Przedstawiono również zróżnicowanie religijne omawianego obszaru.  

Ponadto uczestnicy zapoznali się z kulturowymi aspektami komunikacji interpersonalnej z cudzoziemcami pochodzącymi z tej części świata. Następnie omówione zostały migracje ludności z regionu Maghrebu, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej do Europy i Polski. Wsparcia merytorycznego podczas realizacji kursu udzielił ekspert zewnętrzny, który przedstawił specyfikę islamu na obszarze Maghrebu, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej, aspekty komunikacji z cudzoziemcami oraz podzielił się wiedzą i doświadczeniami z pobytu w omawianym regionie.