Kurs doskonalący nt. „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”

W dniach 25.09 - 29.09.2023 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”.

W dniach 25.09 - 29.09.2023 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Śląskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG.

Kurs skierowany był do funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w ramach realizacji swoich obowiązków służbowych prowadzą postępowania administracyjne i realizują czynności skutkujące wydaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

W trakcie szkolenia omówiono zasady postępowania administracyjnego, prawa i obowiązki cudzoziemców w postępowaniu powrotowym, podejmowanie i prowadzenie czynności kontrolnych wobec cudzoziemców, jak również procedury związane z zobowiązaniem cudzoziemca do powrotu.