Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych

Budynek szkoły przy ulicy Leśnej w Lubaniu przechodzi gruntowny remont. Prace polegają na wymianie poszycia  dachowego oraz wymianie stolarki okiennej. Siedziba szkoły zyska nową elewacje i zostanie udostępniona osobom niepełnosprawny dzięki zainstalowaniu zewnętrznej windy. Na parterze wymieniona zostanie instalacja elektryczna wraz  z montażem nowego energooszczędnego oświetlenia. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Budynek szkoły przy ulicy Leśnej w Lubaniu przechodzi gruntowny remont. Prace polegają na wymianie poszycia  dachowego oraz wymianie stolarki okiennej. Siedziba szkoły zyska nową elewacje i zostanie udostępniona osobom niepełnosprawny dzięki zainstalowaniu zewnętrznej windy. Na parterze wymieniona zostanie instalacja elektryczna wraz  z montażem nowego energooszczędnego oświetlenia. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Powiat Lubański realizuje to zadanie w ramach projektu „Osiągniecie efektywności energetycznej przez Powiat Lubański "

Wartość inwestycji to kwota 4 192 292, 37 zł.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś 12 React-EU, Działania 12.2 Inwestycje przyczyniające się do ograniczania niskiej emisji wynosi 3 563 448,51 zł.

Kwotę 628 843,86 zł wyasygnował Powiat Lubański.