Są środki na remont dróg w śródmieściu

W VIII edycji Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Miejska Lubań pozyskała 12 160 000,00 zł na przebudowę ulic w ścisłym zabytkowym centrum miasta.

W VIII edycji Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Miejska Lubań pozyskała 12 160 000,00 zł na przebudowę ulic w ścisłym zabytkowym centrum miasta.

- Prace nad dokumentacją projektową już trwają, a dzięki środkom z Polskiego Ładu remont ulic Szkolnej, Piramowicza, Szymanowskiego, Granicznej, Mikołaja i placu Lompy ma szanse rozpocząć się już wkrótce – poinformował Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński.

Już 9 października wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu lubańskiego otrzymali z rąk posłanki Marzeny Machałek i senatora Rafała Ślusarza promesy na łączną kwotę ponad 60 milionów złotych.

- Pamiętam, jaka była trudna sytuacja Lubania w latach dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych. Dzisiaj Lubań się zmienia i powiat lubański się zmienia dzięki dużym inwestycjom. Powiat lubański z samego tylko programu Polski Ład dostał ponad 213 milionów na inwestycje, które czekają na realizację od dziesięcioleci. To są inwestycje cywilizacyjne, związane z rozwojem turystyki czy obiekty sportowe. Są to inwestycje pro rozwojowe, poprawiające jakość życia mieszkańców – podkreśliła Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Gmina Miejska Lubań za środki, pozyskane z programu, planuje modernizację śródmieścia, która obejmie budowę chodników oraz przebudowę jezdni z ogólnodostępnymi miejscami parkingowymi. Nie zabraknie też zagospodarowania terenów zielonych. Projekt przewiduje również wykonanie kanału teletechnicznego oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do sieci miejskiej.

(ŁCR)