Przebudowa drogi i modernizacja boisk

W ramach edycji 8 Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład wszystkie gminy powiatu i powiat uzyskał wsparcie finansowe. Ogólna kwota środków finansowych dedykowanych Ziemi Lubańskiej to prawie 60 mln zł.

W ramach edycji 8 Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład wszystkie gminy powiatu i powiat uzyskał wsparcie finansowe. Ogólna kwota środków finansowych dedykowanych Ziemi Lubańskiej to prawie 60 mln zł. 

Powiat pozyskał pieniądze na realizację dwóch inwestycji. Wsparcie rządowe to kwota 9,229 mln zł,  przewidywana wartość obu przedsięwzięć 10 mln zł. Pierwszym zadaniem, które uzyskały dofinansowanie jest przebudowa drogi powiatowej nr 2466D Leśna - Złotniki Lubańskie na długości ponad 8 km.  Realizacja zadania planowana jest w formule  zaprojektuj i wybuduj.

Po stronie wykonawcy będzie sporządzenie projektu, uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń oraz wykonanie inwestycji. Szacowany koszt to 8 mln zł.

Druga z inwestycji to modernizacja szkolnych obiektów sportowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza, w tym przypadku również przy jej realizacji zostanie wykorzystana formuła zaprojektuj i wybuduj. Szacowany koszt  realizacji to 2 mln zł.