14. rocznica powstania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

6 października 2023 r. odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 14. rocznicy powstania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

6 października 2023 r. odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 14. rocznicy powstania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

W tym ważnym dla całej społeczności Ośrodka dniu towarzyszyli nam zaproszeni goście, m.in.: przedstawiciele samorządu lokalnego, kierownicy zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z naszym Ośrodkiem.

Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu płk SG Mariusz Ceckowski w swoim przemówieniu podkreślił jak ważny i ceniony jest Ośrodek w strukturach organizacyjnych Straży Granicznej, przede wszystkim w procesie dydaktycznym, ukierunkowanym na szkolenie i przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników do wykonywania ustawowych zadań nasze formacji.

Zaznaczył, że dla nas najważniejsza jest edukacja, dająca uczestnikom szkoleń wiedzę i umiejętności, tak ważne w codziennej służbie. Powiedział: „Naszą pracę weryfikuje życie. Dlatego jesteśmy dumni, bo namacalnym efektem włożonego wysiłku jest wysoki poziom wyszkolenia funkcjonariuszy, co bezpośrednio wpływa na postrzeganie naszej służby”.

Płk SG Mariusz Ceckowski podziękował kadrze Ośrodka za rzetelną pracę, poświęcenie i codzienne zaangażowanie w proces kształcenia oraz organizację tego procesu, jednocześnie życzył sukcesów w realizacji zaplanowanych działań i satysfakcji płynącej z dalszego rozwoju Ośrodka. Szczególne słowa podziękowania i uznania skierował do zaproszonych gości, za ogromny wkład w działalność Ośrodka.

Starosta Lubański Pan Walery Czarnecki w swoim wystąpieniu w imieniu władz samorządowych podkreślił, jak ważną rolę dydaktyczną pełni nasz Ośrodek w Straży Granicznej. Podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za trudną i odpowiedzialną służbę i pracę oraz za zaangażowanie, pomoc i wsparcie powiatu lubańskiego podczas licznych przedsięwzięć.

Pani Lidia Błażków – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu podziękowała personelowi Ośrodka za zaangażowanie, wsparcie oraz inicjatywę,  w związku z procesem edukacji młodzieży z klas mundurowych. Podkreśliła, jak znaczącą rolę pełni nasza szkoła w kształtowaniu w uczniach właściwej postawy obywatelskiej i patriotycznej.

Podczas uroczystej zbiórki z udziałem funkcjonariuszy, pracowników oraz zaproszonych gości wręczono odznaczenia i wyróżnienia.

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczony został 1 funkcjonariusz oraz 5 pracowników.

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczono 4 funkcjonariuszy.

Odznaka Pamiątkowa OSS SG w Lubaniu została nadana 3 osobom, w tym za szczególne zasługi na rzecz Ośrodka Odznakę Pamiątkową z rąk Komendanta OSS SG w Lubaniu odebrała pani Anna Kulik – Nadleśniczy Nadleśnictwa Świeradów.

Za zaangażowanie, sumienność i inicjatywę w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych pamiątkowym grawertonem zostało wyróżnionych 7 funkcjonariuszy oraz 5 pracowników.

Nagrodę pieniężną Komendanta Ośrodka otrzymały 3 osoby.