BohaterON 2023r.

W tym roku również uczestniczyliśmy w jednej z największych polskich kampanii o tematyce historycznej!

W tym roku również uczestniczyliśmy w jednej z największych polskich kampanii o tematyce historycznej!

Już po raz ósmy SP nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu przystąpiła do Akcji BohaterON.

BohaterON - to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mającą na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt ma za  zadanie edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.    

Celem akcji jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im pocztówek, laurek  i listów z życzeniami oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat historii Polski. W ramach siedmiu edycji akcji, Polacy z kraju i zagranicy wysłali do Powstańców Warszawskich ponad 1 250 000 kartek i listów. Dzięki zaangażowaniu tysięcy nadawców pocztówek udało się połączyć pokolenia i sprawić nieoczekiwaną radość Adresatom korespondencji. W 2022 r. tradycyjne kartki-laurki wykonywane przez uczniów zastąpiły wpisy na portalu  www.wpis.dumnizpowstancow.pl  – nowym, wirtualny miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.

W tym roku również wzięliśmy czynny udział w kampanii BohaterON. Wszyscy uczniowie klas IV-VIII zostali zapoznani na zajęciach historii z informacjami o wybuchu i przebiegu Powstania Warszawskiego, uczestniczyli w wysłuchaniu słuchowiska radiowego pt. „Iskra nadziei” oraz piosenki Leon Olek – pt. „Włącz Historię!”, ponadto wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych według scenariuszy lekcji przygotowanych na stronach BohaterON. Napisaliśmy również kartki dla Powstańców, a każdy wpis stał się cegiełką do budowania narodowej świadomości o ludziach, którzy poświęcili swoją młodość, nierzadko również zdrowie i życie, abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju. Na korytarzach naszej szkoły pojawiły się także plakaty i gazetki tematyczne. Dzięki takim działaniom mamy nadzieję budować nie tylko relacje  interpersonalno - międzypokoleniowe, ale przede wszystkim chcielibyśmy kształtować świadome i dumne ze swojej historii społeczeństwo.

Red. A.Franczak