Dbamy o zabytki

Powiat Lubański składał wnioski o środki do programów dedykowanych obiektom zabytkowym. Efektem tego są przyznane środki finansowe.

Powiat Lubański składał wnioski o środki do programów dedykowanych obiektom zabytkowym. Efektem tego są przyznane środki finansowe.

Budynek, w którym ma swoją siedzibę Szkoła Muzyczna przejdzie metamorfozę dzięki wsparciu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w edycji 3 oraz 6 dedykowanej obszarom pozostawionym bez wsparcia po likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych(PGR). Pozyskana kwota to 7,268 mln zł.

Dodatkowo  w ramach edycji 2-zabytki  tego programu otrzymaliśmy na  ten cel 147 tys. zł . Wkład własny powiatu na realizacje całej inwestycji to kwota 151 tys. zł.

W ramach tej samej edycji otrzymaliśmy środki na termomodernizację zabytkowego budynku w zespole pałacowo-parkowym we Włosieniu, który jest siedzibą powiatowej placówki oświatowej Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych. Kwota wsparci to 1,176 mln zł, wkład własny wynosi 24 tys. zł.

Powiat lubański