Delegacja Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Policji Federalnej RFN z Walsrode w OSS SG w Lubaniu

W dniach 09 - 11 października 2023 r. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu gościł delegację z Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Policji Federalnej Republiki Federalnej Niemiec z Walsrode.

W dniach 09 - 11 października 2023 r. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu gościł delegację z Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Policji Federalnej Republiki Federalnej Niemiec z Walsrode.

Z przedstawicielami niemieckiej szkoły spotkał się Komendant OSS SG w Lubaniu – płk SG Mariusz Ceckowski, który zapoznał gości z działalnością dydaktyczną Ośrodka, w szczególności z ofertą szkoleń z zakresu doprowadzeń osób drogą lotniczą, kynologią służbową oraz działalnością Zakładu Zabezpieczenia Działań.  Celem wizyty było również przedstawienie zaplecza logistycznego oraz bazy dydaktycznej Ośrodka (w tym obiektu szkoleniowego w Szklarskiej Porębie).

Zaprezentowano gościom hangar szkoleniowy z salą do ćwiczeń taktyki i technik interwencji, pomieszczenia szkoleniowe dla osób zatrzymanych, halę sportową, pracownie osmologiczne, strzelnicę oraz samolot szkoleniowy, stworzony w oparciu o wycofany z użytku Boeing 737.

Przedstawiciele niemieckiej szkoły wyrazili ogromne zainteresowanie posiadaną przez Ośrodek bazą dydaktyczną. Wyrazili również chęć podjęcia współpracy szkoleniowej, zwłaszcza w zakresie wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć, uwzględniających specyfikę pełnienia służby na pokładach statków powietrznych.