Wrześniowa sesja Rady Powiatu

W dniu 28 września odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Lubańskiego. Sesją rozpoczęła część uroczysta w trakcie, której wręczono szczególne uzdolnionym uczniom szkół powiatowych nagrody Starosty Lubańskiego.

W dniu 28 września odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Lubańskiego. Sesją rozpoczęła część uroczysta w trakcie, której wręczono szczególne uzdolnionym uczniom szkół powiatowych nagrody Starosty Lubańskiego.

Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

Alan Lichodziejewski – w roku szkolnym 2022/2023 uczeń trzeciej klasy Technikum w zawodzie technik rachunkowości.

Igor Kowalski – w roku szkolnym 2022/2023 uczeń trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Katarzyna Lech - w roku szkolny 2022/2023 uczennica IV klasy Technikum w zawodzie technik reklamy.

Patrycja Skorek w roku szkolny 2022/2023 uczennica IV klasy Technikum w zawodzie technik logistyk.

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu

Bartłomiej Piwowarski – w roku szkolny 2022/2023 uczeń III Technikum im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniu, w zawodzie technik elektryk.

Szkoła Muzyczna I st. im. Oskara Kolberga w Lubaniu

Wilhelm Bardowski–jest uczniem drugiej klasy waltorni w cyklu sześcioletnim.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu

Katarzyna Lesiewicz w roku szkolnym 2023/2023 jest uczennicą III klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu.

Rada Powiatu od ponad dwudziestu lat dedykuje środki finansowe na uhonorowanie uczniów naszych szkół, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce. Wyróżnionym, ich nauczycielom, dyrektorom szkół oraz rodzicom serdeczne gratulacje złożyli Przewodnicząca Rady, Starosta oraz Wicestarosta. Po części uroczystej rada podjęła​​ szereg uchwał w tym dotyczące zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2023.

W puncie porządku obrad dotyczącym sprawozdania starosty z prac zarządu powiatu wystąpiła pani Anna Kulik Nadleśniczy Nadleśnictwa Świeradów, która przedstawiła działalność nadleśnictwa oraz zaproponowała formy współpracy przy realizacji wspólnych przedsięwzięć. Po tym wystąpieniu głos oddano panu Tadeuszowi Rycharskiemu prezesowi Kamiennogórskiej Strefy Ekonomicznej, który przedstawił informacje z działalności strefy. Radni zaproszonym gościom zadali szereg pytań dotyczących działalności obu instytucji.

Powiat lubański