Zbiórka opon

W związku z licznymi zgłoszeniami odnośnie problemów z zagospodarowaniem opon innych niż osobowe, Burmistrz Leśnej organizuje zbiórkę przedmiotowych odpadów.

W związku z licznymi zgłoszeniami odnośnie problemów z zagospodarowaniem opon innych niż osobowe, Burmistrz Leśnej organizuje zbiórkę przedmiotowych odpadów.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie chęci skorzystania ze zbiórki inspektorowi ds. gospodarki odpadowej i edukacji ekologicznej Joannie Świerk:

osobiście: w budynku przy ul. Elizy Orzeszkowej 11 b w Leśnej, pok. 27,
poprzez e-mail: j.swierk@lesna.pl,
lub telefonicznie: 506 977 754.

W zgłoszeniu należy podać :

– imię i nazwisko zgłaszającego,

– adres,

– ilość i rodzaj opon.

Zbiórka nie obejmuje opon pochodzących z działalności gospodarczej.