Ślubowanie nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy w OSS SG w Lubaniu

Dzisiaj w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu miało miejsce ślubowanie nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy.

Dzisiaj w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu miało miejsce ślubowanie nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy.

Uroczysta zbiórka odbyła się w asyście pocztu sztandarowego oraz w obecności kadry kierowniczej, funkcjonariuszy, pracowników Ośrodka, a także rodzin młodych adeptów służby granicznej. Rotę ślubowania przyjął od funkcjonariuszy Zastępca Komendanta właściwy w sprawach dydaktycznych – ppłk SG Tomasz Różański. Słowa:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej - ślubuję służyć wiernie Narodowi Polskiemu, mając zawsze na względzie interes Państwa Polskiego. Ślubuję stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia (…)” zostaną w pamięci młodych ludzi do końca życia. 

Już wkrótce nowi strażnicy graniczni rozpoczną kilkumiesięczne szkolenie podstawowe oraz następujące bezpośrednio po nim szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej, po ukończeniu których zasilą szeregi m.in. Wydziału Kadr, Wydziału Techniki i Zaopatrzenia oraz Samodzielnej Sekcji Organizacji i Promocji OSS SG w Lubaniu.

Życzymy samych sukcesów w służbie !