Rozpoczęcie szkolenia podstawowego dla funkcjonariuszy SG w OSS SG w Lubaniu

16 października 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się inauguracja szkolenia podstawowego dla 142 funkcjonariuszy z Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego i Śląskiego Oddziału SG.

16 października 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się inauguracja szkolenia podstawowego dla 142 funkcjonariuszy z Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego i Śląskiego Oddziału SG.

Kolejna grupa funkcjonariuszy rozpoczyna przygodę z mundurem.

Młodych adeptów służby granicznej przywitał Zastępca Komendanta właściwy w sprawach dydaktycznych – ppłk SG Tomasz Różański. Zwracając się do słuchaczy pogratulował im pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji oraz życzył samych sukcesów podczas zdobywania wiedzy. 

Głównym celem realizowanego szkolenia jest nabycie przez nowo przyjętych do Straży Granicznej funkcjonariuszy podstawowych kwalifikacji zawodowych, umożliwiających służbę w Straży Granicznej. W tym czasie funkcjonariusze będą poznawać aspekty teoretyczne i praktyczne funkcjonowania formacji, a następnie po pozytywnie zaliczonych egzaminach na kursie podstawowym będą kontynuować naukę w zakresie szkolenia podoficerskiego.