Warsztaty dla administratorów w zakresie zarządzania użytkownikami oraz nadawania uprawnień (CMA i SWK).

W dniach 10 - 13 października 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyła się IX edycja warsztatów dla administratorów w zakresie zarządzania użytkownikami oraz nadawania uprawnień (Centralnego Modułu Administracyjnego ZSE 6 i Systemu Wspomagania Kierowania).

W dniach 10 - 13 października 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyła się IX edycja warsztatów dla administratorów w zakresie zarządzania użytkownikami oraz nadawania uprawnień (Centralnego Modułu Administracyjnego ZSE 6 i Systemu Wspomagania Kierowania).

Warsztaty zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Informacji i Baz Danych Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej. Uczestnikami spotkania byli  administratorzy systemów, naczelnicy Wydziałów Granicznych Oddziałów SG a także przedstawiciele Zespołu Obsługi Systemów Teleinformatycznych Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

Tematyka zajęć związana była z zarządzaniem systemami informatycznymi CMA i SWK, a także nadzorem nad jakością danych zamieszczanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w systemach informatycznych, wykorzystywanych podczas realizacji zadań służbowych.