Powiat pozyskał kolejne środki finansowe na przebudowę dróg

Powiat Lubański złożył wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowy kolejnych dróg powiatowych w roku 2024. Nasze wnioski uzyskały pozytywną ocenę komisji oceniającej i premiera. Nasz powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 80% na realizację dwóch zadań.

Powiat Lubański złożył wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowy kolejnych dróg powiatowych w roku 2024. Nasze wnioski uzyskały pozytywną ocenę komisji oceniającej i premiera. Nasz powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 80% na realizację dwóch zadań.

W przyszłym roku będziemy realizowali inwestycje przy wsparciu budżetu państwa na terenie gmin Platerówka i Olszyna.

Będą to zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2486D w miejscowości Platerówka w km 0+000-2+159” w ramach tego zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 2,159 km wraz z rowami odwadniającymi i zjazdami. Przewidywana wartość zadania to kwota ponad 2mln zł, uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 1,714 mln zł.

-„Przebudowa drogi powiatowej nr 2462D ul. Legnicka w km 0+800-2+692 w miejscowości Olszyna” w ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek ulicy o długości 1,892 km wraz z barierami energochłonnymi i rowami odwadniającymi. Przewidywana wartość zadania to kwota ok. 1,8 mln zł. Z funduszu pozyskaliśmy kwotę 1,416 mln zł.

Wartość tych inwestycji to ponad 3,8 mln zł pozyskane dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosi ponad 3,13 mln zł.

Powiat lubański