Bezgotówkowo za mandat

Straż Miejska w Lubaniu została wyposażona w trzy terminale płatnicze.

Straż Miejska w Lubaniu została wyposażona w trzy terminale płatnicze.

Płatność kartą za mandat już możliwa w Straży Miejskiej w Lubaniu. Idąc z duchem czasu, Straż Miejska w Lubaniu została wyposażona w trzy terminale płatnicze. Jeszcze w tym tygodniu lubańscy strażnicy będ ą mog li pobierać opłaty za nałożone mandaty karne w formie bezgotówkowej. Terminale płatnicze są już gotowe do działania , a s trażnicy miejscy zostali przeszkoleni z zakresu ich obsługi.

Mobilne u rządzeni a płatnicze będ ą w ykorzystywane przez patrol zmotoryzowany oraz przez strażników realizujących obchód pieszy . Transakcje bezgotówkowe to dziś codzienność, a wdrożenie tego sposobu płatności ułatwi s prawc om wykrocze ń bezpośrednią zapłatę mandatu. Wygodne, szybkie, bezpieczne, a przede wszystkim bezgotówkowe pobieranie opłat za popełnione wykroczenia możliwe będzie również w siedzibie lubańskiej Straży Miejskiej.

Forma mandatu się nie zmienia. Nadal będzie to mandat karny kredytowany, jednak żeby później nie zajmować sobie czasu płatnościami poprzez bankowość elektroniczną, na p oczcie czy w placówce banku – nałożoną przez strażnika grzywnę będzie można zapłacić na miejscu, po czym osobie ukaranej pozostanie na głowie już tylko wyciągnięcie wniosków i refleksji w związku z popełni eniem czynu zabronionego. Oczywiście sprawca wykroczenia na żądanie otrzyma pokwitowanie za dokonaną płatność .

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach cyfryzacji instytucji utrzymania porządku publicznego i zostało w całości sfinansowane ze środków Programu Polska Bezgotówkowa, którego celem jest upowszechnianie i promocja obrotu bezgotówkowego wśród obywateli w Polsce.

Red./Fot./SMLuban