Rusza remont kolejnej drogi w Gminie Siekierczyn

Dzięki zabiegom Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń, pozyskano kolejne dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dzięki zabiegom Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń, pozyskano kolejne dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Złożone wnioski otrzymały pozytywną rekomendację i wsparcie 80% wartości zadań, dzięki czemu m.in. możliwe będzie zrealizowanie „Remontu drogi publicznej nr 109663D w Siekierczynie” i ponad dwa kilometry ciągu komunikacyjnego uzyskają nową nawierzchnię, prawidłowe odwodnienie i udrożnienie przepustów.

Wykonawcą zadania została firma Usługi Remontowo Budowlane i Transport Pana Józefa Michalika. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na remoncie konstrukcji nawierzchni, poboczy, elementów odwodnienia oraz oczyszczeniu rowów i przepustów.

Wykonanie opisanego powyżej przedsięwzięcia, stanie się dopełnieniem kompleksowych działań podjętych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy, ponieważ w tym rejonie wcześniej wybudowane już zostało energooszczędne oświetlenie uliczne – o czym pisaliśmy we wcześniejszych relacjach.

Remont nawierzchni na tak długim odcinku drogi, związany jest z czasowymi utrudnieniami w ruchu i dojazdem do posesji, dlatego prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie, gdyż efekt końcowy zapewni Państwu bezpieczną drogę zarówno do pracy, szkoły jak i w czasie wolnym do siekierczyńskiego obiektu rekreacyjno-sportowego.