Kolejna w tym roku edycja kursu doskonalącego nt. „Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP”

W dniach 17 – 20.10.2023 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili kolejną w tym roku edycję kursu doskonalącego nt. „Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP”.

W dniach 17 – 20.10.2023 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili kolejną w tym roku edycję kursu doskonalącego nt. „Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP”.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Morskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG. Kurs zaadresowany był do funkcjonariuszy pionu ds. cudzoziemców, przeprowadzających czynności kontrolne wobec cudzoziemców przebywających na terytorium RP.

Tematyka zajęć obejmowała zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne. Omówione zostały zasady i warunki legalnego pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz ustawowy katalog form legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Dalsza część kursu przeprowadzona została w trzech blokach zagadnieniowych:

  1. Czynności kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP,
  2. Obsługa systemów i aplikacji wspomagających przeprowadzanie kontroli,
  3. Doskonalenie praktycznych umiejętności przeprowadzania czynności kontrolno-weryfikacyjnych w przypadku wystąpienia nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń.