Inwestycje Gminy Siekierczyn wkraczają w kolejny etap realizacji

Tegoroczna jesień jest pracowitym okresem w Gminie Siekierczyn. Pomimo zmiennej aury, liczne inwestycje realizowane są zgodnie z założonym planem.

Tegoroczna jesień jest pracowitym okresem w Gminie Siekierczyn. Pomimo zmiennej aury, liczne inwestycje realizowane są zgodnie z założonym planem.

Dobiegł końca remont łazienki w Przedszkolu w Zarębie i nasi najmłodsi mieszkańcy korzystać już mogą z pomieszczenia spełniającego aktualnie obowiązujące standardy. Środki finansowe budżetu gminy pozwoliły również na rozpoczęcie długo oczekiwanego remontu łazienek w Szkole Podstawowej w Siekierczynie.

Na finiszu są też prace związane z wykonaniem II i III etapu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rudzicy. Etap III o długości ok. 120 metrów, dzięki środkom z budżetu gminnego zyska nową nawierzchnię asfaltową, natomiast kolejny odcinek rudzickiej drogi o długości ok. 995 metrów (dzięki pozyskaniu dofinansowania z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego) zrealizowany zostanie w standardzie szutrowym. Na końcowym etapie jest również wykonanie czterech dróg asfaltowych na terenie tego sołectwa. Modernizacja ww. dróg oraz naprawa i wymiana przydrożnych i mostowych barier ochronnych niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu i mieszkańców naszej gminy.

Mieszkańcy Sołectwa Wyręba mogą już cieszyć się z inwestycji jakie udało się zakończyć przed końcem roku. Do użytku oddane zostało zmodernizowane boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią bezpieczną i odnowioną wiatą oraz plac przed świetlicą wiejską w Wyrębie, który wyłożony został kostką brukową z odwodnieniem.

Zakończone zostało również zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Jeziorna”, polegające na wykonaniu wielofunkcyjnego boiska wiejskiego z nawierzchnią bezpieczną na terenie Siekierczyna Górnego. Inwestycja ta również dofinansowana została dotacją z budżetu Gminy Siekierczyn. Dzięki temu powstał obiekt sportowy na miarę dwudziestego pierwszego wieku.

Nasze starania, jak również inwestycje realizowane na terenie Gminy Siekierczyn nie pozostały niezauważone. Jak czytamy na stronach internetowych Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” - Gmina Siekierczyn przesunęła się na liście rankingowej dotyczącej aktywności inwestycyjnej aż o 193 miejsca, wyprzedzając między innymi posiadający znacznie większy budżet Świeradów Zdrój. Jest to niewątpliwie ogromny sukces włodarza Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń oraz ambitnego zespołu ludzi pracujących pod Jego kierownictwem. 

Gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

https://wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Ranking_Wspolnota_nr_20-2023_inwestycje_2020-2022.pdf